LASKAVÁRNA - „laskavá kavárna“ je prvním projektem obecně prospěšné společnosti NAPROTI. Laskavárna je koncipována jako trvale udržitelná sociální firma, kde společně pracují lidé S i BEZ zdravotního postižení. Všichni dohromady společně tvoří tým, který vám chce nabídnout to nejlepší, abyste se v naší kavárně cítili příjemně a pohodově. Projekt byl realizován za finanční podpory Evropského sociálního fondu EU prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

upozornění č.3

Milí strávníci,
od pondělí 30.11.2020 opět zahajujeme roznášku svačinek do škol pro ty, kteří dle vládního nařízení budou chodit na prezenční výuku a mají svačinky předplacené.

Děkujeme, že zůstáváte s námi :)

Stránky