Informace pro zájemce

INFORMACE K ODBĚRU SVAČINEK Výběr svačinek Jídelníček na aktuální a následující týden bude zveřejněn v prostorách školy, na internetových stránkách http://www.laskavarna.cz/ - sekce „svačinky“ nebo na FB ve skupině „svačinky do škol“. Svačina je po dobu školního roku - vyjma prázdnin a svátků - automaticky přihlášena na každý den ve výběru varianty „A“ u mladších žáků a ve variantě „C“ u starších žáků, studentů a dospělých. V případě, že strávník má zájem o svačinu v jiné variantě než má předvoleno, je nutné nejpozději do pátku probíhajícího týdne zadat změnu na následující týden prostřednictvím internetových stránek (http://laskavarna.jvoj.cz/ ). V probíhajícím týdnu již není možné měnit varianty A/B/C. Odhlašování svačinek z důvodu nepřítomnosti dítěte Odběr svačiny je nutné odhlásit nejpozději 1 pracovní den předem - nejpozději do 9:00 na tel.: 739048496 - p.Teplá. V první den nepřítomnosti dítěte (pokud bude nahlášeno, že dítě není ve škole) bude svačina připravena k vyzvednutí v Laskavárně do 14:00. Pokud si svačinku nevyzvednete, darujeme ji lidem bez domova. Cena a platba svačinek Cena „malé“ svačinky, tj. “A“ a „B“ (určené především pro žáky 1.- 4. třídy) je (od 1.9.2022) 22,- Kč. Cena „větší“ svačinky, tj.“C“ (doporučeno pro žáky od 5.třídy, studenty a dospělé) je (od 1.9.2022) 30,-Kč. Dítě může odebírat i 2 svačinky denně a kombinovat varianty A,B C ( je však potřeba uhradit včas dostatečné měsíční zálohy). Svačiny se platí do 15. dne v měsíci na celý měsíc následující (např. říjen platíme nejpozději do 15.9.) ,a to doporučenou měsíční zálohou 460,- Kč , pokud odebíráte svačinky „menší“ za 22,-/ks. U „větších“ svačin, tj. „C“ je třeba hradit zálohu 630,- Kč . Aktuální kredit strávníka najdete po přihlášení do svého účtu. (Kredit zahrnuje předplacené svačiny i na budoucí období, tj, na jídelníček na další týden). Další mimořádnou platbu (navýšení kreditu) v průběhu měsíce je nutné nahlásit na email laskavarna@seznam.cz nebo telefonicky, aby bylo možné o tuto platu kredit navýšit obratem. Zbývající kredit zůstává na účtu strávníka pro další školní rok pokud nepožádá o vyúčtování a vrácení přeplatku. Informace k zahájení odběru svačinek První svačinku Vaše dítě dostane nejbližší pracovní den v případě, že bude uhrazena potřebná záloha. První zálohu ve výši 470,-/630,-Kč na první měsíc je třeba uhradit hotově při vyplnění přihlášky. Další zálohu na další měsíc pak vždy do 15. dne v měsíci předcházejícím, a to převodem na účet Číslo účtu pro platby svačinek: 260652670/0300 , případně hotově v Laskavárně. !! NEZAPOMEŇTE VŽDY UVÉST VARIABILNÍ SYMBOL STRAVNÍKA !! Informace k ukončení odběru svačinek Vyplněním závazné přihlášky je dítě přihlášeno k odběru svačinek na dobu neurčitou, tj. po celou dobu školní docházky na této škole. V případě, že budete chtít trvale ukončit odběr svačinek je nutné kontaktovat nás a vyplnit odhlášku. V PŘÍPADĚ ZÁJMU O ODBĚR SVAČINEK JE TŘEBA VYPLNIT PŘIHLÁŠKU, KTEROU OBDRŽÍTE V LASKAVÁRNĚ ! Více info: p.Teplá 739048496