Zachráníme společně Laskavárnu?

       

Vzhledem k nouzové situaci, ve které jsme se všichni kvůli pandemii ocitli, rozhodli jsme se poprosit příznivce naší sociální kavárny - Laskavárny o mimořádnou pomoc, bez které se neobejdeme. 
   

Proto prosíme o jakýkoliv finanční dar na náš sbírkový účet v souladu s § 4 z.č.117/2001 Sb. o veřejných sbírkách.

Peníze můžete posílat na účet č.: 275 249 972/ 0300   

Všem případným dárcům děkujeme za jakoukoliv částku.

Jako obecně prospěšná společnost jsme vznikly proto, abychom vytvářeli pracovní místa pro lidi s handicapem a případný zisk opět vložili do nových míst, takže je zřejmé, že naše kavárna není koncipována jako běžný podnik. Proto jsme přímo závislí na příspěvku na mzdy z ÚP v objemu 75% nákladů na mzdy  osob se ZTP. Zbylých 25% těchto nákladů + mzdy zdravých pracovníků, nájem a energie + ostatní provozní náklady hradíme výhradně ze zisku z tržeb kavárny a svačinek do škol. Obě tyto činosti jsme museli ze dne na den zastavit a zisk kavárny je nyní nulový. Těchto cca 30% nákladů měsíčně pro nás činí velkou sumu, bez které nejsme schopni udržet další měsíc Laskavárnu.
        Bohužel, ani pomoc, kterou vláda poskytuje podnikatelům a firmám se nás v současné situaci netýká, protože jako neziskovka nemáme nárok žádat mimo ÚP o další peníze. 

Zobrazit v aktualitách: